Om Christiane
Christiane - Kristiane 2. I 1879 fikk Christiane sitt navn etter frua på Sandviken. Navnet ble skrevet med «Ch», slik det var vanlig på den tiden. Skuta gikk under dette navnet fram til krigen.

Under krigen innførte nazistene nye rettskrivningsregler hvor man forsøkte å fornorske «danske» ord og vendinger i språket. Samtidig foretok okkupasjonsmakten en registrering av alle båter medmotor. Ved den anledning ble det dansk-klingende navnet Christiane resolutt endret til Kristiane. Siden navnet allerede var i bruk på to andre fartøyer, fikk sandjakta fra Drammen den offisielle betegnelsen Kristiane II.

Christiane fikk tilbake sitt originale navn ved ajourføring av skipsregisteret i 1986, men sjøspeiderne tok det gamle navnet i bruk allerede i 1971.