Om Christiane
Sjøspeidernes leder Christen Nielsen tok initiativ til å sikre Christiane for Drammen og sjøspeiderne da hun ble til salgs i 1965. Som moderfartøyfor speiderne har hun vært i utstrakt bruk i årene siden, og besøkt reisemål fra Newcastle til St. Petersburg. Christianes Venner ble dannet som støtteforening i 1982, og har ansvaret for drift, vedlikehold og restaurering av Christiane for sjøspeiderne.

I den tiden sjøspeiderne har eid Christiane, er det lagt ned godt over tre millioner kroner i utbedringstiltak (fram til år 2000). Bare en tredel av midlene er offentlige tilskudd, det meste av pengene har sjøspeiderne selv skaffet, eller lånt. Det gjenstår stadig en god del før skuta er ferdig restaurert. I tillegg må det løpende gjøres utbedringer. Hudplank i skutesida for nærmere en million ble skiftet i 2003. Sjøfartsmuseet og Riksantikvaren sier at Christiane er klart verneverdig.

I 1965 var Drammens siste sandjakt til salgs, og Christen Nielsen tok initiativ til å sikre dette klenodiet for Drammen og for sjøspeiderne. Christiane ble overtatt fra Kristian Johansen av en stiftelse som eide henne til 1976, da sjøspeiderne overtok formelt som eiere.

Gjennom en overdragelseskontrakt 12.2.1976 ble Christiane overdratt fra styret for stiftelsen v/Christen Nielsen til 5. Drammen sjøspeidergruppe v/Per G. Selvig. Skuta ble overdratt uten vederlag, men speiderne overtok en gjeld på kr 30.000.

Se også 5. Drammen Sjø sine sider på www.sjospeider.net