Om Christiane
Galeasen Christiane er et av de få minner Østlandet har igjen fra tidligere tiders jaktetrafikk på kysten. Christiane er bygget i 1879, ved Sandviken gård mellom Svelvik og Sande. Fra 1925 er hun hjemmehørende i Drammen.

Fakta om Christiane av Drammen
* Bygget 1879 på Sandviken gård, Berger
* 55 fot lang, 19 fot bred, 41 br.reg.t
* Ombygget 1919, forhøyet 16 tommer
* Motor installert 1927
* Gikk i sandfart fra Drammen til 1960
* Eies av sjøspeiderne i Drammen

Seilføring
* Jager 20 kvm
* Klyver 25 kvm
* Fokk 21 kvm
* Storseil 54 kvm
* Mesanseil 31 kvm
* Toppseil stormast 21,5 kvm
* Toppseil mesan 12,5 kvm

Christiane hefte-rigg-og-seil-01

Christiane gikk med sand fra Drammen til Oslo og andre byer helt fram til først på 1960-tallet. Sand fra Drammen var vel kjent for sin fine kvalitet.

Christiane var opprinnelig rigget som jakt, med ei mast. I 1917-19 ble skroget forhøyet med drøye to bordganger, og hun ble rigget om til galeas med to master og gaffelseil. Etter den tid er skroget bevart uendret. Motor ble installert sist på 1920-tallet.

Christiane er 55 for lang uten klyverbom. Christiane kunne ta 80-90 tonn sand på hver tur, og i gamle dager ble jaktene gjerne lastet til vannet sto på dekket.

Christiane ble overtatt av sjøspeiderne i Drammen i 1965, og brukes i dag som treningsfartøy for speiderne.

Sjøfartsmuseet sier om Christiane at hun er den eneste tilbake av sandjaktene rundt Oslofjorden. Museet sier også at ”fartøyet er klart bevaringsverdig, og eierne fortjener all den støtte de kan få i arbeidet med vedlikehold og antikvarisk sikring”.