Galeasen Christiane er et av de få minner Østlandet har igjen fra tidligere tiders jaktetrafikk på kysten. Christiane er bygget i 1879,
ved Sandviken gård mellom Svelvik og Sande. Fra 1925 er hun hjemmehørende i Drammen.Medlemsturer 2019 

I år settes det opp et utvalg aftensturer for medlemmer. Turene gjennomføres på Drammensfjorden et utvalg kvelder gjennom hele sesongen.
Det er satt opp turer for alle medlemmer, men også for medlemmer i alderen 18 - 30 år. Dette gjør vi, da vi ønsker flere aktive medlemmer i denne aldersgruppen.
Turene gjennomføres med utgangspunkt Drammen Havn fra kl. 18:00 - 21:00. Turens deltakere bestemmer selv om det skal seiles eller om det kun blir kosetur for motor. 

Første tur kjøres torsdag 23. mai 2019 for våre medlemmer i alderen 18-30 år. Avgang Tollboden kl. 18:15. 

Øvrige turer i 2019: 
Torsdag 13. juni 18:00 - 21:00 (alle medlemmer) 
Tirsdag 27. august 16:00 - 22:00 (alle medlemmer - transport av Christiane til Svelvik og "Den Gode Hensigt") 
Tirsdag 17. september 18:00 - 21:00 (alle medlemmer)
Tirsdag 15. oktober 18:00 - 21:00 (kun medlemmer aldersgruppe 18 - 30 år) 

Turene kjøres av oppsatt skipper og mannskap. 

Det er tidligere sendt ut mail med årsprogram og informasjon til alle medlemmer. 

Vi håper turene kan være med på å skape enda mere aktivitet for både fartøy og medlemmer.

Ved spørsmål, ta kontakt! 

Velkommen om bord!
Aktiviteter