Galeasen Christiane er et av de få minner Østlandet har igjen fra tidligere tiders jaktetrafikk på kysten. Christiane er bygget i 1879,
ved Sandviken gård mellom Svelvik og Sande. Fra 1925 er hun hjemmehørende i Drammen.Den Gode Hensigt 2018 Christiane bidro også i år som kulisse under Svelvikspillet "Den gode Hensigt". Det ble gjennomført forestillinger de fleste dager i uke 35 og Christiane prydet bak scenen med seil oppe og Dannebrog i masta. Flott forestilling - og vi er ønsket også i 2019. 

Tilbake
Aktiviteter