Om Christiane
Kristian Johansen (oppr. Johannesen) var en nestor i sandfarten og byens siste sandjaktskipper da han la opp i 1959. Da hadde han seilt sandjakt i 45 år og avsluttet familiens fraktemannstradisjoner gjennom tre generasjoner. Kristian seilte sammen med faren Johan Johannesen allerede som 14-åring på sandjakta Karoline og senere på Søblomsten

Galeasen Christiane
I 1925 gikk far og sønn sammen om å kjøpe galeasen Christiane. Etter farens død i 1940 seilte Kristian skuta til sandfarten opphørte, og i 1965 solgte han fartøyet til Sjøspeiderne. Kristian var nøyaktig 20 år yngre enn Christiane, idet han ble født 18. oktober 1899. Han vokste opp i Havnegata 93, den såkalte "Børstebinder-gården" på Tangen. Huset var ikke stort, men rommet 6 familier med til sammen 39 personer.

Da Kristian ble født, besto familien av faren Johan Johannesen (30 år), moren Jenny (31) og søstrene Martha (6) og Kathinka (3). I tillegg bodde bestefar Kristian i leiligheten. Han var 71 år gammel og enkemann. Kristians far og bestefar var fraktemenn på samme skute, så unge Kristians yrkeskarriere var nok allerede beseglet. Den oppmerksomme leser har allerede registrert at far og sønn skrev sitt etternavn på forskjellig vis. Det er ikke godt å si når forenklingen har funnet sted, den har trolig kommet tilfeldig og uten noe påfølgende skjemavelde.

På naboeiendommen til Havnegata 93 bygget Aslak Hansen opp et større skipsbyggeri. Det startet med Drammen Slip & Baadbyggeri i 1909 og fortsatte i 1919 med Tangen Skipsbyggeri fram til selskapet gikk konkurs i 1925. Kristian Johansen arbeidet på verftet til det måtte innstille, og kunne da ofre seg fullt og helt for sandtrafikk med nyinnkjøpt sandjakt

Skipsbygger
Kristian Johansen jobbet også for skipsbygger Frans Berg, som bygget mindre farkoster og reparerte jakter ved Øvre Kran. Dette arbeidet var mangesidig, men ikke ufarlig. Under arbeidet med å drive en skuteside fikk Kristian en gang en kjele med kokende bek over seg, men han kom godt fra det.

Da sandfarten tok slutt, var det vemodig for Kristian a legge Christiane i opplag. Den siste av Drammens stolte sandjakter ble liggende side om side med fjordbåten "Sport". Sammen representerte de to den siste æra i småbåtenes historie i havnebassenget.

På sine eldre dager bygget Kristian Johansen modeller av seilskuter. Modellen som han bygget av Christiane i 1972 viser skuta slik den var da Kristian og hans far overtok den i 1925. Modellen ha vært et forbilde i arbeidet med å fore skuta tilbake til det utseende den hadde på denne tiden.

Kristian Johansen døde 1990, 91 år gammel.